Amende Honorable -

of eerlijke betering, straf die bestond in openbare belijdenis van de misdaad. Soms opgelegd aan al de burgers tezamen, zoals in 1234 de Damsters in 't boetekleed geknield om genade moesten vragen, omdat zij in verzet waren gekomen vanwege de kruispredikers tegen de Stadingers; zie daar. Maar 't eerst werd de straf uitgesproken tegen burgers, die zich aan laster schuldig gemaakt hadden. De G. V. van 1843 bevat twee dergelijke vonnissen in de Stad, 1560 en 1612.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
uitdrukking
meer over uitdrukking
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing