Ammama, Gerrit van -

overl. 1677, bevelhebber van het Staatse garnizoen in Emden, sedert 1667 kolonel van een regiment in Friesland. In Nov. 1673 nam hij het bevel op zich in Boertange bij afwezigheid van Prott, zeer tegen de zin van kapitein Ysselt, die het commando voor zich opeiste. Grote onenigheid tussen de Friezen en Groningers in het garnizoen was het gevolg, het liep op vechten uit. Johan Maurits gelastte Ammama om naar Heereveen terug te gaan en Prott, om naar Boertange terug te keren.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing