Alting, Dr. Jacob -

1618-1679, zoon van Dr. Hendrik, geb. te Heidelberg, 1643 hoogleraar in 't Hebreeuws te Groningen, in 1667 in de godgeleerdheid. Hij raakte in groot geschil met zijn ambtgenoot Maresius, die hem uitkreet voor een uitvinder van nieuwigheden, een volgeling van Coocejus te Leiden, een Pelagiaan, Sociniaan en Papist. Het oordeel van de godgeleerde Leidse faculteit werd ingeroepen; de Synode van 1659 zei dat het nu uit moest zijn; de Staten van Stad en Lande lieten het "schandschrift" van Maresius ophalen uit alle boekwinkels. Een commissie uit de Staten gelastte in 1669 verzoening. doch die kwam pas in de laatste levensdagen van Maresius, die in 1673 overleed.

Balthasar Bekker zorgde voor de uitgave van Altings gezamenlijke Latijnse werken, die in 1687 verschenen in 5 delen in folio. Over Alting handelde het proefschrift van P. H. Roessingh, 1864.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing