Aduarder Zijlvest -

omvatte in de 14e eeuw: 1. Peize, Roden en Fokswolde; 2. Lieuwerderwolde; 3. Aduard. Volgens het reglement van Prinses Anna (1755) waren er 12 schepperijen: 1. en 2. Westerstadshamrik; 3. Hoogkerk; 4. Leegkerk en Dorkwerd; 5. Aduard; 6. Hogemeden; 7. Den Ham; 8. Wierum; 9. Garnwerd en Oostum; 10. Fransum; 11. Ezinge en Hardeweer; 12. Feerwerd. Nu deel van het Waterschap Westerkwartier.
In 1946 verscheen het proefschrift van Dr. W. J, Wieringa over Het Aduarder Zijlvest, waaruit ook de invloed blijkt van het Aduarder klooster op het Ommelander waterschapswezen. Het klooster met zijn groot landbezit had veel belang bij de waterstand.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
water
meer over water
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing