Aldringa, Wigbold -

burgemeester van de Stad; verzette zich met zijn ambtgenoot Coenders tegen de wil der gilden, die eisten dat de Stad en de Ommelanden er toe over zouden gaan, in de openstaande provinciale ambten te voorzien. Zij werden door 't volk omringd en bedreigd, maar bleven standvastig. De overige leden van de Raad bezweken voor het oproer en begaven zich naar het Provinciehuis, doch daar stelden zij voor, dat de Stadhouder de bezetting onder de wapenen zou roepen, 1657.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing