Alons, Pieter -

geb.1898 te Sappemeer, officier, 1926 directeur van de opleiding te Tjimahi, 1929 leraar aan de Militaire Academie te Breda; 1934 terug in Indie. Van 1942-'45 gevangen in de Changi-gevangenis bij Singapore. Toen chef van 't kabinet van de Legercommandant, 1946 kolonel; 1947 generaal; 1950 commandant van de landmacht in Indonesie. Ridder in de orde van de Ned. Leeuw en van Oranje-Nassau, commandeur in de orde van de Witte Olifant. Hij schreef Het Beheer van de geldmiddelen in Ned. Indie. In 1953 directeur van het Rampenfonds.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing