Aa, Mr. Simon van der -

1866-1944, hoofdambtenaar v. Justitie (Kinderwetten, 1905), hoogleraar te Groningen 1906-'30; grote figuur op Volkenbondsgebied.
Geb. te Hornhuizen. In het Gedenkboek der Universiteit van 1914 schreef hij over De Opleiding van de Juristen aan de Groninger Hoogeschool.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam