Abbring, H. J. -

1787-1874, uit Groningen, diende 1815-'25 als kapitein der genie op Curaçao. Hij gaf in 1834 zijn herinneringen uit: Weemoedstoonen uit de geschiedenis van mijn Leven. Ook schreef hij: Maurits van Werdenberg of de Vrijgeest, 1832 en Geron of de Oude op den Berg, een boek voor ingewijden in 2 delen, 1837.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing