Alting, Mr. Willem Arnold -

1724-1800, uit de Stad, G.G. van Ned. Indie 1780-'97. Berucht vanwege de knoeierijen van zijn gunstelingen en verwanten en van hemzelf. Vooral zijn schoonzoon Johannes Siberg (1760-1817), gouverneur van Java, was een grote handelaar voor eigen rekening. En die werd in 1793 aangesteld als lid van de Hoge Commissie, die uitgezonden was, om de wantoestanden op te heffen! Alting zat zelf ook in die commissie, die dan ook niets opleverde. Hij had in 1797 geen zin, om naar Groningen terug te keren; hij had onafgebroken 45 jaar in Indie doorgebracht. Hij had er ook vijf getrouwde dochters en talrijke kleinkinderen. Zo bleef hij in zijn woning op Kampong Melajoe bij Batavia. Alting was in 1750 naar Indie gegaan; in 1754 werd hij koopman en geheimschrijver te Batavia, in 1762 lid van de Raad van Indie; in 1777 directeur-generaal; in 1780 G.G.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing