Accijnzen -

een der voornaamste oorzaken van het gildeoproer van 1525, onder leiding van Jacob Smyt en Rotger Schuytmaker in het Jacobijnerklooster. De Raad moest alle accijzen afschaffen (boter, kaas, spek, koren, bier, laken), behalve die op wijn en Hamburger bier. De accijzen leverden toen bijna de helft van het Stadsinkomen.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
geld
meer over geld
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing