Artikelbrief -

1e. de krijgsartikelen van 3 April 1577, vastgesteld voor de borgerschutterij, die toen het oude schuttersgilde in de Stad verving; zie schutters. Hij bevatte 25 artikelen; 2e. de Ordonnantie der Staten-Generaal voor het krijgsvolk, 1590. In 1603 te Groningen uitgegeven door Petrus Pappus van Tratzberg, de garnizoens-kommandant; zie daar. De brief telde 82 artikelen; Pappus maakte daar aantekeningen bij en droeg zijn werk op aan Gedeputeerden, 8ste druk 1681.

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
onderwerp
meer over onderwerp
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing