Acte van Afscheiding -

1834, de verklaring waarmee de Afgescheidenen uit de Ned. Herv. Kerk traden; begin v.d. Christel. Gereformeerde Kerk. Zie Afscheiding. De Acte werd in 1834 door Ds De Cock uitgegeven te Ulrum, met een uitnodiging aan alle "ware gereformeerden".

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
uw keuze
meer over uw keuze
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing