Avondlicht -

tehuis voor bejaarden, in 1934 geopend te Haren; begonnen in 1846 als het armenhuis der Ned. Herv. Diakonie in de Stad aan de Oostersingel, later aan de Korreweg als Avondrust. In Avondlicht kunnen nu ook bejaarden worden opgenomen, die over voldoende middelen beschikken, en er is een afdeling voor chronische invaliden. Voorzitter L. ter Veld.

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
naam
meer over naam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing