Alberda, Jhr. Unico Allard -

1803-1859, zoon van Gerhard, erfde Menkema; lid van Provinciale Staten in 1845 vanwege de stand der edelen.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing