Arbiters -

(lett. = scheidsrechters), college ingesteld in 1655, 9 leden, uit elk onderkwartier van de Ommelanden één. Ze moesten toezien op de naleving van de regeringsreglementen. Maar reeds in 1659 wisten de Staten hun taak te beperken; ze mochten voortaan alleen een onderzoek instellen. Bij het Reglement Reformatoir van 1749 kreeg de Stadhouder de macht, de Arbiters te benoemen. In 1787 schreef Klaas Boerenvriend een pamflet: Is het Collegie van Arbiters in slaap gevallen?

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
naam
meer over naam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing