Ader-Appels, Mw. J. A. -

schreef Een Groninger Pastorie in de storm, 1947, een heel bijzondere roman, die een dagboek is van de oorlogsdagen en die het aangrijpende verhaal bevat, dat haar man kort voor de Bevrijding werd gefusilleerd; hij was predikant te Nieuw-Beerta, waar hij in 1938 zijn intree had gedaan. Het boek van zijn vrouw is een hulde aan haar man, die het Christendom verkondigde in deze ketterse streek. Het is als vanzelf ook een buitengewoon geslaagde beschrijving geworden van het Groninger leven aldaar. Na de dood van haar man zette zij zijn werk voort met grote geestkracht. In 1950 kwam het Dorpshuis van Drieborg tot stand voor kerkdiensten en voor maatschappelijk werk

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing