Abels, Abel Jan -

geb. 1891 te Finsterwolde. Lagere school-herhalingsonderwijs, verder door zelfstudie bekwaamd voor het examen van de onderwijzersakte en kommies der belastingen, later voor verificateur. In 1914 Kommies der belastingen; 1922 Kommies-verificateur; 1942 Verificateur-sectiechef; 1948 hoofdverificateur der invoerrechten en accijzen. Chef van de douane te Oldenzaal, hoofdredacteur van belastingtijdschrift De Praktijk; Uitgaven: Enige belastingwetten. Schrijver van Groninger dialekt-proza, o.a. van Oet Sliek en Mizze, gedeeltelijk verschenen in Dörp en Stad, 1952. Losse schetsen en bijdragen in Dörp en Stad en Haim en Heerd. Oprichter en voorzitter van Gruno, Oldenzaal.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing