Alluvium, 't -

het holoceen = grond die ook nu nog gevormd wordt. In Groningen, klei, hoog- en laagveen. Tegenover 't diluvium of pleistoceen, vormingen uit een afgesloten tijdperk; bij ons de zandgrond.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
uw keuze
meer over uw keuze
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing