Alting, Dr. Egbert -

1518-1596, zoon van Menso, secretaris van de Stad 1549, werd 1550 voor twee jaar naar Brussel en Mechelen gezonden, "umme kunde des hoves te leren". Hij was de secretaris van 't gezantschap naar Brussel in October 1555. Hij ving in 1553 zijn werk als secretaris aan en hij vervulde zijn ambt tot de Reductie van 1594. Zijn protocol, de voor hemzelf gemaakte aantekeningen, is gebonden in zes zware banden; het 2e deel (1566-'69) is verloren gegaan. Alting tekende in zijn protocol de besluiten van de Stadsregering aan, doch daarnaast verschillende opmerkingen over hemzelf en over de gebeurtenissen. Hij was een Drent uit Gasteren; zijn vader was een eigenerfde boer. In 1556 werd zijn zoon Joachim geboren, de latere burgemeester.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing