Arion -

oude boerderij binnen de Middeldijk van 1718, gekocht door M. D. Teenstra voor f 60.000, 1819. Met 73 bunder binnen- en 29 buitendijks. Nieuw gebouwd in de Noordpolder, 1820; verkocht wegens de lage korenprijzen voor f 21.000; 1826. In 1856 verkocht voor f 105.000.

Thema
Geografie
meer over geografie
Soort
onderwerp
meer over onderwerp
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing