Arnhem, P. van -

geboren 1798 te Nijmegen, trouwde met Udonia Hoeksema, de dochter van een Groninger graanhandelaar en was of werd door dat huwelijk een rijke man; bekend als een verzamelaar van schilderijen. Hij woonde in de Stad, tot hij zich in 1843 vestigde op het buiten Tilburg te Foksham.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing