Anna van Brunswijk Luneburg -

1709-'59, dochter van koning Georg II van Engeland en dus ook ANNA VAN ENGELAND, gemalin van stadhouder Willem IV, 1734; moeder van prins Willem V. Bij de dood van Willem IV in 1751 trad zij op als de GOUVERNANTE in de zeven Verenigde Nederlanden. Zij kreeg moeite met de Staatsgezinde regenten, vooral in Holland. In 1758 bepleitte zij versterking van het leger en vloot, dit tegen de Hollandse kooplieden, die alleen geld over hadden voor de vloot.

In Groningen volbracht zij niet wat er nodig was volgens het Reglement Reformatoir: het breken van de macht der familieregering. Toch zorgde zij er voor, dat de bepalingen omtrent de Zijlvesten werden uitgevoerd en dat was van zeer groot belang. Zij stelde in 1755 de reglementen vast voor de zijlvestenijen en dijkrechten in de Ommelanden. Uit die reglementen verkrijgt men een overzicht van wat er toen bestond op waterstaatsgebied.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing