Apocope -

= weglating, nl. van de e in woorden als kouk(e); neuz(e); zie dialect.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
taal
meer over taal
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing