Adriani, Marcus Jan -

1771-1845, uit Oterdum, sedert 1809 predikant te Oude-Pekela, schoolopziener, Nuts-schrijver. Hij hield de feestrede bij het eerste monument van Heiligerlee, 1826, en gaf bij die gelegenheid zijn Hulde aan Adolf van Nassau uit, 1827; met Mr. H. A. Spandaw. Ook gaf hij uit zijn Redevoering ter nagedachtenis van H. Wester (zie daar), 1821. Zijn Geschiedenis van Jesus en die der Apostelen werden door het Nut met goud bekroond. Hij was een van de grote voorstanders van onderwijsverbetering; zelf gaf hij kosteloos les aan kwekelingen.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing