Afschaffing van Sterke Drank, Vereniging tot -

afd. Groningen, in 1843 gesticht door Dr. Amshof, Mr. Feith, Mr. T. Hofkamp, Mr. W. de Sitter, Jhr. Trip en H. Suiding, allen mannen uit de "betere standen". Men meende toen nog, dat de drankellende kon worden bestreden door alleen de sterke drank af te schaffen. In 1899 werd de verenging omgezet in een bond van geheelonthouders. Zie jenever.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
stichting
meer over stichting
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing