Alva, Ferdinand Alvarez de Toledo, Hertog van -

1508-1582, veldheer van Karel V, raadsman van Philips II, wenste Granvelle te handhaven. In 1567 bestemd tot landvoogd der Nederlanden, verzamelde hij in Italie een leger: 8000 man voetvolk en 2000 ruitrs, de Barbes noires (Zwartbaarden). Hij trok door Franche Comte en reeds 22 Augustus Brussel binnen. In October werd hij landvoogd. Hij trad met grote gestrengheid op. Na de Slag bij Heiligerlee op 23 Mei 1568 liet Alva de graven van Egmond en Hoorne onthoofden en trok hij naar het Noorden; hij versloeg Lodewijk van Nassau bij Jemmingen aan de Eems in Oost-Friesland: 21 Juli 1568. In de stad Groningen vertoefde hij van 25 Juli tot 3 Aug.; hij gelastte de bouw van een kasteel binnen de wallen der Stad. Hij had zijn intrek genomen in het Huis met de Schone gevel aan de Grote Markt. Bij zijn vertrek liet hij een sterke Waalse bezetting achter; zie Walen. Namens hem voerde Johan de Mepsche het woord. Van de Stad ontving hij als geschenk 2 vette ossen, 1 voeder wijn, 1 steur en 2 last haver.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing