Ambt- en Neringgeld -

belasting in 1646 door de Ommelanden opgelegd, om een strijdkas te vormen tegen de Stad. Zie Ommelanden. Ieder die een bedrijf of een ambt uitoefende, moest tweemaal in 't jaar tien Brabantse stuivers betalen.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
geld
meer over geld
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing