Alberda van Ekenstein, Jhr. Mr. W. C. A. -

1825-1903, geb. op Ekenstein, buitentje onder Tjamsweer, districtsschoolopziener; sedert 1888 lid der Eerste Kamer, liberaal, voorstander van de openbare school. Van 1872-1903 bestuurslid en voorzitter van de academie Minerva. Hij was mede-eigenaar van de oude Schouwburg in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat en hij werd in 1883 voorzitter van het bestuur van de nieuwe Stads-Schouwburg.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing