Almanak ter Bevordering van Kennis en Goeden Smaak -

uitgegeven door het Departement Leens van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1828-1843. Waarom juist in Leens? Omdat daar J. G. Rijkens woonde, de bekende verdienstelijke schoolman, bezield met de echte Nutsgeest, om wat te zijn en wat te doen voor het volk. Hij schreef in zijn almanak over het zonnestelsel en over de geschiedenis van Groningen. Zo over de Rodeschool bij Middelstum, over Bedum, Sint Annen en Tezinge, over het Dominikanenklooster te Winsum. Ook over de dingen van zijn eigen tijd schreefhij, b.v. over het Harksteder Opvoedings- en Arbeidsgesticht van Hora Siccama.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
boeken
meer over boeken
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing