Avondpraten -

de naam voor het bezoek, dat boerengezinnen elkaar over en weer brachten; het begint om acht uur des avonds, zo in het Westerkwartier en in 't aangrenzende Friesland. (Ons Dorp, van Thineus, 224.) Het duurt tot twee, soms tot drie uur in de nacht; men geniet van koffie, rode brandewijn en thee; dit bezoek bij lichte maan, 's winters. Met krediet voor de jongelui. In de tijd van Thineus (1846) werd de brandewijn nog geschonken in twee grote roemers, één voor de mannen, één voor de vrouwen. Gastheer en gastvrouw brengen ieder een roemer 't eerst aan de lippen; dan gaan de roemers rond. Na de derde ronde worden de vrouwen uitgenodigd "eens op te staan"; daarna komt de beurt aan de mannen. Als ieder weer binnen op zijn plaats zit, gaat de roemer weer rond tot acht of negen maal. Dan volgt koffie met brood, boter, kaas en rookvlees.Minder voornaam dan het avondpraten is het theedrinken; dit begint om twee uur: thee, rode brandewijn, koffie; tot acht uur.Een heel mooie beschrijving in Driem. Bladen X 65. Zie gasterij.

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
gebeurtenis
meer over gebeurtenis
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing