Antonides, Theodorus -

1647-1715, uit Farmsum, sedert 1689 predikant te Westerwijtwerd en Menkeweer, gaf o.a. uit: De Wonderwerken van Jezus, 1692; De Brieven van Petrus en Judas, 1694. Hij was een grondig kenner van Hebreeuws en Grieks en een vurig Coccejaan, zodat hij in strijd kwam met de orthodoxe opvattingen. Zijn verklaring van het boek Job vond men veel te mystiek en nog erger oordeelde men over zijn Verklaringen over den Zendbrief van den H. Apostel Jakobus, 1696. In datzelfde jaar gaf hij een vertaling uit van een der werken van prof. Coccejus: Hoofdsumma der godgeleerdheid. Zijn boek over Job droeg hij op aan Henrik Ferdinand van In- en Knyphuisen, heer van Ulrum; Dr. Wumkes vermoedt dat deze zijn opvoeding kreeg onder leiding van Antonides (G.V. 1949). Zijn laatste werk was geen exegetische arbeid. Het was een dik boek: Olympia, dat is Olympspeelen der Grieken, nagebootst van de Romeinen, pas in 1732 verschenen.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing