Adolf van Nassau -

1540-'68, geb. te Dillenburg, broer van Prins Willem, sneuvelde bij Heiligerlee, zie Arenberg en Lodewijk van Nassau. Eerst begraven te Emden.
  Graaf Adolf is gebleven
  In Friesland  in den slag.
  Zijn ziel in 't eeuwig leven
  Verwacht den jongsten dag. ('t Wilhelmus.)
Gedenkteken te Heiligerlee, ingewijd door M. J. Adriani en in dichtvorm door Spandaw, 1826. In 1873 vervangen door een prachtig monument, dat aan de Slag bij Heiligerlee herinnert.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing