Alberthoma, Albertus -

1644-1720, vermaard predikant, eerst in Appingedam, 1683 in Emden, sedert 1693 in de Stad. Zijn zoon Sicco Gerhard en zijn kleinzoon Albertus, 1721-1801, waren insgelijks predikanten aldaar. Ook nog elf andere leden van het geslacht waren werkzaam in het predikambt.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing