Abbringe, Herman v. -

1548-'53, secretaris van de Stad; zijn inkomen was 150 rijders, om de Stadszaken te bereizen en te bedienen en te registreren en te boek te stellen. Bij Stadsreizen kreeg hij teergeld en 2 bedienden mee. Van niemand mocht hij handgeld aannemen. In 1549 werd Egbert Alting zijn mede-Secretaris, doch die ging eerst naar Brussel en Mechelen, om hoofse manieren te leren, zie Alting.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing