Augsburg, Verdrag van -

1548; al de Nederlandse gewesten behalve Luik, alle onderworpen aan Karel V, zouden voortaan één kreits (de Bourgondische Kreits) vormen als onderdeel van het Duitse Keizerrijk. Ze zouden evenveel opbrengen als twee keurvorsten; zij zouden hun eigen rechtspraak behouden; zij kregen aanspraak op de Rijksbescherming (tegen Frankrijk).  

Thema
diversen
meer over diversen
Soort
gebeurtenis
meer over gebeurtenis
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing