Alberda van Ekenstein, Jhr. Jacob Willem -

geb. 1912 te Ter Apel. Na doctoraal examen in de Rechten 1939-1945 adj.-commies ter Prov. Griffie te Groningen; sedert 1945 burgemeester van Marum.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing