Alberda van Dijksterhuis, Gerhard -

1705-1784, trouwde met Suzanna Elizabeth Alberda, de dochter van Unico Allard, en werd daardoor heer van Menkema en Dijksterhuis. Hij was lid van Gedeputeerden, heeft zitting gehad in de Staten-Generaal, de Raad van State en de Admiraliteit. Hij was bewindhebber van de W.I.C. en curator van de hogeschool. Ook werd hij president van de Hoge Justitiekamer. Bij zijn huwelijk in 1725 heeft "Cupido" een plichtvers gemaakt, dat bewaard gebleven is:
  Sij die de loop der sterren weten
  uit zamen komen der planeten
  voorseggen dikwijls goet of quaet
  voor Dorpen, Steden, Lant en Staat.

  Het lust mij ook nu eens te merken
  wat de planeten uit gaan werken:
  ik krijg een flickrent ster en licht
  nabij de maan in mijn gezicht.

  Ik zie daat twee in dees mijn Functie
  die maken zamen een conjunctie...
Boven 't gedicht stond een tekening: twee sterren en de volle maan.
Die sterren stellen het bruidspaar voor en de volle maan is de moeder van de bruid.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing