Albada, Aggaeus -

1530-plm.'87, Fries van afkomst, de eerste syndicus der Ommelanden, aangesteld in 1558, om voor de rechten der Ommelanden op te komen tegen de Stad. In 1553 was hij raadsheer in het Hof van Friesland geworden; reeds in 1562 werd hij assessor bij het Rijkskamergericht te Spiers; in 1570 legde hij dat ambt neer, omdat hij niet meer R.K. was. Ook ging hij niet tot de Gereformeerden over; hij had een afkeer van alle geloofsstrijd en stelde een zedelijk leven hoger dan 't geloof. Ondanks deze opvattingen werd hij belast met verschillende belangrijke zendingen. Zo vertegenwoordigde hij de Staten-Generaal bij de Vredesonderhandelingen te Keulen, 1579. Het was een buitengewoon merkwaardig man. In zijn laatste levensjaren leefde hij teruggetrokken.

 

 

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing