Allersma -

"borg" tussen Feerwerd en Ezinge, die nooit een borg met heerlijke rechten geweest is, doch een mooi landgoed. 't Geslacht Allersma tot 1545; Elema tot 1683; Dr. Reneke Busch tot 1710; De Marees tot 1899. Nooit verkocht. In 1900 werd het bos gerooid. Mr. J. A. Feith beschreef de geschiedenis van Allersma in de G. V. van 1901. Gekocht door de gemeenteEzinge, 1946.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
gebouw
meer over gebouw
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing