Acker Stratingh, dr. G. -

1804-'76, geb. te Adorp, dokter, schrijver over natuur- en oudheidkundige onderwerpen. Hij schreef met G. A. Venema over het ontstaan van De Dollard, 1855. De 10 delen Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de Provincie Groningen (1864-'73) stonden onder redactie van Acker Stratingh, Mr. H. O. Feith en Mr. W. B. S. Boeles. Van 1839 is zijn werk over de Natuurlijke Historie der provincie Groningen; in 1852 verscheen Aloude Staat en Geschiedenis des Vaderlands. Ook schreef hij een Verhandeling over de eerste bedijking, waarin hij opkwam tegen Dr. Westerhoff. In 1849 was hij redacteur van het tijdschrift Gruno, waarin hij schreef over de munt en over het wapen van Groningen. Van 1842-'65 gaf hij les aan de Landhuishoudkundige School te Haren. Met Mr. H. O. Feith gaf hij een Aardrijks- en Geschiedkundige Schets van Groningen uit.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
uw keuze
meer over uw keuze
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing