Agricola, Rudolf -

d.i. Roelf huisman, uit Baflo, 1442-'85, beroemd humanist, leerling en vriend van Wessel Gansfoort, trachtte de studie der oudheid dienstbaar te maken aan het Christendom. In 1479 kwam hij, evenals Gansfoort, terug in Groningen. Hij werd er in 1480 syndicus (pensionaris, secretaris der vroedschap), doch was meest op reis. In 1484 ws hij terug in Heidelberg, waar hij ook gestorven is. Hij "trad meermalen krachtig op tegen misbruiken in de mis, het coelibaat, de transsubstantiatie, de leer der goede werken enz." (Prof. Blok.)
Zijn vader was Hendrik Huisman, pastoor van Baflo; zijn moeder heette Zycka; zij trouwde later met een kleermaker. Zijn broer Joannes was enige tijd de drukker van zijn werken. De vader werd abt van 't klooster te Selwerd op dezelfde dag, dat Rudolf geboren was. Hij stond 26 jaar aan 't hoofd van dit klooster. Joannes werd raadsman van graaf Edzard van Oost-Friesland.
Toen Viglius van Aytta van Swichem door Heidelberg reisde, liet hij het Latijnse grafschrift van de Italiaan Hermolaus Barbarus in steen uithouwen. van der Aa vermeldt de vertaling:
  In Frieslands hoop en lust,
  Rudolfus, dien de dood
  Afgunstig nedervelde
  en in dit marmer sloot,
  Vereende Duitschland eens,
  zoo groot een letterschat,
  Als immer Griekenland
  of Latium bezat.
Onder het orgel in de Martinikerk is 'n gedenksteen; dit orgel is door Agricola vervaardigd in 1479; het is hernieuwd in 1691. Agricola schreef in het Latijn een boek De Re metallica = over metalen, 1480.Dit boek werd in 1950 vertaald door Hoover, oud-president van Amerika, en zijn vrouw, die er een werk van maakten van 669 blz. met platen en figuren. In 1911 verscheen een studie over Agricola, namelijk het proefschrift van Dr. H. E. J. M. v. d. Velde, leraar te Nijmegen. Allardus van Amsterdam gaf in 1559 te Keulen zijn verzamelde Latijnse werken uit. Agricola was hoogleraar in het Grieks, het Latijn en het Hebreeuws aan de hogeschool te Heidelberg; zie Dalberg. Toen Innocentius VII tot paus verheven was, werd Agricola door de keurvorst van de Palts als afgevaardigde naar Rome gezonden; de rede, die hij daar hield, is beroemd geworden. Dit was zijn zwanezang. Nauwelijks terug van de reis, is hij gestorven. Joannes Reuchlin hield de lijkrede.

Het boek over de metalen is niet van Rudolf, doch van Georg Agricola, een Duitse schrijver, 1494-1555, de eerste grote mijnbouwkundige van Duitsland (Dörp en Stad 1951, 82).

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing