Ansgar, Anskar -

801-'65, de apostel van het Noorden, uit Picardie, opgevoed in 't Klooster Corbie bij Amiens, 823 mee naar Corvei in Westfalen; predikte het evangelie in Sleeswijk en Zweden; werd 831 de eerste bisschop van Hamburg en 847 aartsbisschop van Bremen. Hij beschreef het leven van de heilige Willehad en vertelt daarin van de toen nog heidense bevolking van Hugmerchi, d.i. Humsterland.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing