Alberda, Reynt -

burgemeester van de Stad, vluchtte in 1567 voor de Bloedraad naar Steinfurt, keerde 1576 terug. Hij had een voornaam aandeel in het aanhouden van de leden van de Staten der Ommelanden in 1577. Bij het verraad van Rennenberg in 1580 werd hij zelf gevangen genomen; hij bleef opgesloten tot 1582 en ging toen als balling naar Leer, waarhij in 1589 overleed.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing