Albrecht van Saksen-Meissen -

bendeaanvoerder van Maximiliaan, geholpen door de Kabeljauwsen, maakte 1492 een einde aan de Hoekse twisten. Hij was geb.1443; in 1485 deelde hij het hertogdom Saksen met zijn broer Ernst; hij werd de stamvader van de Albertinische Linie. In 1488 streed hij in de Jonker-Fransen-Oorlog; 1492 tegen het Kaas- en Broodvolk; daarna tegen Karel van Gelder; verder tegen de Friezen. Hij werd in 1498 voor 350.000 gulden erfpotestaat van Friesland; in ruil voor de gelden, die hij aan Maximiliaan had voorgeschoten. Belegerde vruchteloos in 't jaar 1500 Groningen; hij lag bij Aduard en Selwerd met 9000 man. De Stad werd 15 dagen beschoten; 2 man dood, 2 huizen in brand.
De bisschop van Utrecht en de Ridder van Thör zouden scheidsrechters zijn; de ridder zou sequestor (raadsman) blijven tot de beslissing van het Duitse Rijkskamergericht. Albrecht trok af, doch hij hield Den Ham, Delfzijl en Oterdum bezet. Albrecht overleed 1500 te Emden tengevolge van een wonde aan het hoofd, veroorzaakt door een musketschot. Hij werd te Meissen begraven.
Groningen kreeg weer moed; nm in 1501 tegen Appingedam 2000 man in dienst, maar 't leger werd door graaf Edzard verslagen.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing