Alberthoma, Robertus -

1690-1772, predikant inde Stad 1721-'69. In 1729 verscheen zijn leerboek Hoofdsom van de Leere der Waarheid; 8e druk 1779. Deze stof berijmde hij in 4 boeken Onderwijzingsliederen, voorafgegaan door een Aanspraak aan Digteren tegen het aanroepen van de namen der Griekse goden en godinnen, "Heydense afgoden".
In 1729 bezong hij ook de Intrede van Willem Karel Hendrik Friso; in 1730 verscheen Bijbelpoezie. Hij gaf 2 dikke bundels preken uit: 1e. Elia de Profeet, 1736; 20 preken met de berijmde geschiedenis van Elia; 2e. Eliza de Profeet, 1741, ook met een gedicht achter de preken. Hij heeft een soort dagboek aangelegd, dat opgenomen is in de G.V. 1910, 31. Daaruit blijkt o.a. dat hij ijverde tegen de verleidingen van de Comedien, 1731. Voor de opdracht van Elia de Profeet kreeg hij van de Raad een zilveren lampetschotel, waard omstreeks 100 ducatons. "Mijn liefste heeft aan de bode vereert 6 goudguldens". In 1754 verschenen nog Liederen en Mengeldichten.
In zijn studie over hem noemt Dr. Wumkes hem de Groninger Lodenstein (G.V.A. 1952).

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing