Asinga -

1e. voormalige börg te Middelstum, gesloopt in 1744; nu landhuis met het oude poortgebouw; 2e. idem bij Ulrum, afgesleten in 1810. Een bekende rederijkerskamer houdt de naam in gedachtenis; 3e. idem te Raskwerd; zie daar; 4e. idem te Warfum; zie daar. Asinga van Middelstum was gebouwd door Hercules van Ewsum op grond van Ewsum in de appelhof. Hercules week in 1568 uit naar Oost-Friesland. Asinga van Ulrum was in het bezit van de Lewes, in de 18e eeuw van Inn-und Kniphausen.

Thema
Geografie
meer over geografie
Soort
naam
meer over naam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing