Artopaeus, Johannes -

gewezen pastoor, werd in 1594 met aarzeling toegelaten tot het predikambt te Winsum. In 1596 moest hij door de Synode opnieuw onderzocht worden; als hij niet slaagde, verzocht hij om een schooldienst. Hij bleef echter aan; in 1607 had hij een vechtpartij in een herberg te Delfzijl, waar hij niet zonder kleerscheuren af kwam. Hij werd voor drie maand geschorst. Hij is er een voorbeeld van, hoe moeilijk het was in de eerste tijd om geschikte predikanten te vinden.

Thema
genealogie
meer over genealogie
Soort
persoonsnaam
meer over persoonsnaam
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing