Amsweer -

gehucht onder Farmsum, gem. Delfzijl, ten Z. van het Eemskanaal. De drie Zusterputten op de wierde zijn in 1911 gedempt. Westendorp vermeldt er van, dat ze in de droogste tijden overvloedig water leverden evenals de kloosterput op de wierde van Nijenklooster; zie daar. "Bestendig staat het water daarin veel hooger dan de omliggende landen. Deze putten zouden door drie juffers gebouwd zijn."

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
plaats
meer over plaats
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing