Almanack der Toerbeurten -

de lijst van de leden der heersende geslachten in ieder van de onderkwartieren van de Ommelanden, die op hun beurt in aanmerking kwamen voor een regeringsambt tijdens de Republiek.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
beroep
meer over beroep
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing