Alberda, Mello -

1642-1699, zoon van Reint Alberda van 't Zand; hij was president van de Hoge Justitiekamer. In 1682 kocht hij Menkema; hij breidde zijn bezit in de omgeving van Uithuizen gedurig uit. Ook kocht hij Rensuma te Uithuizermeeden. Op zijn wapenbord in de Uithuizerkerk staat hij vermeld als heer van Uithuizen, Uithuistermeden, 't Zand, Enum, Zeerijp, Eestrum, Ten Post en de Vierburen. Verderwas hij gecommitteerde der Ommelanden en bewindhebber der W.I.C.

Thema
uw keuze
meer over uw keuze
Soort
persoon
meer over persoon
Niet van toepassing
meer uit Niet van toepassing